Föreningshandlingar

Bildupphovsrätts individmedlemmar representeras på årsstämman av:

 

Gunilla Kihlgren Svartström gunilla.kihlgren.svartstrom [at] bildupphovsratt.se, såsom ombud för verksamma upphovspersoner och

 

Anna-Lena Renqvist som företräder dödsboet efter Torsten Renqvist, anna-lena.renqvist [at] bildupphovsratt.se, såsom ombud för dödsbo efter avlidna upphovspersoner.

 

Ombuden är valda till och med stämman år 2018.

 

Årsstämma 2017

Beslutsprotokoll från stämman den 2 juni 2017

Underlag till årsstämma den 2 juni 2017

 

Bildupphovsrätts stadgar

Stadgar gällande från 2 juni 2017

Valordning för val av ombud för individmedlem

 

Bildupphovsrätts årsredovisning

Bildupphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2016

Bilduphovsrätts årsredovisning för verksamhetsåret 2015

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2014

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2013

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2012

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2011

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2010

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2009

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2008

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2007

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2006

BUS årsredovisning för verksamhetsåret 2005