Utbetalningar

Du som är medlem i Bildupphovsrätt får utbetalning automatiskt när det gäller ersättning från våra tillstånd och avtal (reproduktion) och följerätt. Även andra upphovspersoner, som ej är medlemmar men bosatta i Sverige, kan anmäla in sålda verk för att få IV-ersättning, registrera verk som berättigar IR-ersättning samt få ersättning för följerätt och genom våra licensavtal. Läs mer om de olika ersättningarna i menyn För upphovspersoner.

 

Bildupphovsrätt gör utbetalningar sex gånger om året:

 

 

Utbetalningsprocessen

 

I samband med att utbetalning görs skickas en specifikation hem till dig per post. Där ser du vad du har fått betalt för. Utbetalning görs till det konto du har anmält till Bildupphovsrätt. Glöm inte att ändra uppgifter om du byter bank eller flyttar! Belopp under 100 kronor betalas inte ut, de sparas till nästa utbetalningstillfälle. 

 

Ett exempel på hur utbetalning av följerättsersättning kan se ut:

  • Januari - Ett konstverk säljs på ett auktionshus.
  • Maj - Auktionshusen redovisar vilka försäljningar som gjorts (sker 4 ggr per år).
  • Juni - Bildupphovsrätt går igenom alla redovisningar manuellt, granskar och börjar fakturera auktionshusen.   
  • Juli - Fakturorna börjar betalas in till Bildupphovsrätt. 
  • November Bildupphovsrätt betalar ut följerätt till upphovspersonerna, för de fakturor som betalats in till oss under insamlandeperioden maj-augusti. 

 

I listan nedan ser du detaljerad information om vad som gäller för respektive ersättning.

 

Insamlandeperiod är den period då användare (t ex auktionshus) betalar in sina fakturor till Bildupphovsrätt. 

 

Följerätt

 

Insamlandeperiod

betalas ut 

1 januari - 30 april

november

1 maj - 31 augusti

mars

1september - 31 december

juni

 

 

Från ersättningen görs 20% administrationsavdrag, samt dras 25% moms på administrationsavdraget. Följerätten är momsfri och momsen gäller alltså endast Bildupphovsrätt arbete dvs administrationsavdraget. Exempel: Följerättsbelopp 1000 kr - administrationsavdrag 200 kr - moms på administrationsavdraget 50 kr = 750 kronor i utbetalt belopp. (Ersättningar från utländsk systerorganisation har ett administrationsavdrag på 10%).

Reproduktion

 

Insamlandeperiod

betalas ut

1 januari - 30 juni

september

1 maj - 31 december

mars

 

Från ersättningen görs 20% administrationsavdrag, samt ett påslag om 6% kulturmoms. Ersättningen är momsbelagd. Momsen kan variera mellan 6% och 25% beroende på om det gäller bild eller foto.
Exempel:Reproduktionsbelopp 1000 kr - administrationsavdrag 200 kr + moms 48 kr = 848 kronor i utbetalt belopp. (Ersättningar från utländsk systerorganisation har ett administrationsavdrag på 10%).

 

SVT/UR

 

Insamlandeperiod

betalas ut 

1 januari - 30 juni

november

1 maj - 31 december

maj

 

Från ersättningen görs ett administrationsavdrag om 15%, samt ett momspåslag. Momssatsen är 6% för icke fotografisk bild och 25% för fotografisk bild.
Exempel: se reproduktionsersättningen.

 

IR Individuell reprografiersättning

 

Registrera dina bilder

betalas ut

Sista inlämningsdag är 1 juni varje år. 

november

 

Från ersättningen görs ett administrationsavdrag om 15%, samt ett momspåslag. Momssatsen är 6% för icke fotografisk bild och 25% för fotografisk bild.

 

IV Individuell visningsersättning

 

Anmäl själv dina sålda verk 

betalas ut 

Sista anmälningsdag är 15 september

december

 

Inga avdrag eller påslag görs. IV är ett statsanslag som fördelas av Bildupphovsrätt.

 

Har du frågor? Skicka ett meddelande till bildupphovsratt[at]bildupphovsratt.se