Styrelse

Vid ordinarie årsstämma den 2 juni 2017 valdes följande styrelse:

 

Ledamöter:

  • För Svenska Konstnärsförbundet SK: Ronny Knutsson ordinarie ledamot och Erica Rönnbäck ersättare.
  • För Konstnärernas Riksorganisation KRO: Eva Månsson ordinarie ledamot och Sofie Grettve ersättare.
  • För Svenska Tecknare ST: Sofia Jerneck ordinarie ledamot och Björn Atldax ersättare. 
  • För Svenska Fotografers Förbund SFF: Thomas Riesler ordinarie ledamot och Ann-Katrine Almqvist ersättare.
  • För Svenska Journalistförbundet SJF: Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif ersättare samt
  • För Bildleverantörernas förening BLF: Putte Salminen ordinarie ledamot och Paul Vestergren ersättare. 

 

För individmedlemmarna valdes följande personer:

  • För individmedlemmar levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordinarie och som personlig ersättare Nilsmagnus Sköld.
     
  • För individmedlemmar avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som personlig ersättare ges styrelsen i uppdrag att under året finna lämplig person samt adjungera denna fram till nästa stämma. 

 

Styrelsens mandatperiod är fram till nästa årsstämma, 2018.

 

Åsa Berndtsson, ordförande i Bildupphovsrätt.

Foto: Bildupphovsrätt