Styrelse

Vid ordinarie årsstämma den 7 april 2016 valdes följande styrelse:

 

Ledamöter:

  • För Svenska Konstnärsförbundet SK: Erica Rönnbäck ordinarie ledamot och Ronny Knutsson ersättare.
  • För Konstnärernas Riksorganisation KRO/Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare KIF:  Katarina Jönsson Norling ordinarie ledamot och Eva Månsson ersättare.
  • För Svenska Tecknare ST: Karin Ahlin ordinarie ledamot och Björn Atldax ersättare. 
  • För Svenska Fotografers Förbund SFF: Paul Vestergren ordinarie ledamot och Ann-Katrine Almqvist ersättare.
  • För Svenska Journalistförbundet SJF: Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif ersättare

 

För individmedlemmarna valdes följande personer vid BUS stämma innan fusionen:

  • För levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordförande och som personlig ersättare Nilsmagnus Sköld
     
  • För avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som personlig ersättare Moa Gehlin.

 

Styrelsens mandatperiod är fram till nästa stämma för Bildupphovsrätt som hålls i slutet av våren 2017.