Personuppgiftspolicy

Bildupphovsrätt i Sverige ek. för. (”Bildupphovsrätt”) behandlar personuppgifter avseende personer som är medlemmar och/eller mottagare av ersättningar från Bildupphovsrätt. Bildupphovsrätt behandlar även personuppgifter avseende personer som ansvarar för eller utför bildrapportering enligt avtal.

 

 

Ändamål med behandlingen

Syftet med Bildupphovsrätts behandling av personuppgifter är dels att administrera medlemskapet i föreningen inklusive medlemsutskick dels att fullgöra ett avtalat och/eller lagstadgat åtagande/åliggande att inkassera och individuellt fördela upphovsrättsliga ersättningar avseende främst reproduktionslicenser (inklusive licenser med avtalslicensverkan) samt följerättsersättning individuell reprografiersättning (IR) och individuell visningsersättning (IV). 

 

 

Publicering av medlems namn på webbplats

Behandlingen av personuppgifter innefattar publicering av medlems för- och efternamn i matrikel på Bildupphovsrätts webbplats. Syftet med publiceringen är att fullgöra Bildupphovsrätts förpliktelser enligt avtal att licensiera medlems verk (se ovan under ”Ändamål med behandlingen”). 

 

 

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen är Bildupphovsrätt i Sverige ek. för Hornsgatan 103 11 tr 117 28 Stockholm telefon: 08-545 533 80. 

Bildupphovsrätt har ett personuppgiftsombud med uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt samt i enlighet med god sed. Personuppgiftsombud Marie Berkesten nås på telefon 08-545 533 80.

 

 

Uppgifter som behandlas

Bildupphovsrätt behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra de uppgifter och skyldigheter som framgår under ”Ändamål med behandlingen” ovan.

Exempel på personuppgifter som behandlas är: namn personnummer adressuppgifter titel på verk titel på tv-program publikation eller annan identifiering av produkt där ersättningsberättigade verk förekommer ersättningsbelopp uppgift om momsskyldighet och kontouppgifter.

Personuppgifterna sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. 

 

 

Information och rättelse

Den registrerade kan genom en skriftlig begäran ansöka om ytterligare information om Bildupphovsrätts behandling av personuppgifter. Den registrerade har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas.

 

 

Överföring av uppgifter till annan organisation

För de ändamål som anges ovan kan Bildupphovsrätt komma att lämna ut personuppgifter till utländska upphovsrättsorganisationer som Bildupphovsrätt har representationsavtal med.