Ny lag innebär förändringar i medlemsavtal

Riksdagen har antagit en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2017 och innehåller ett omfattande regelverk för kollektiva förvaltningsorganisationer och syftar bland annat till att garantera att den ersättning som samlas in hanteras ansvarsfullt och att organisationernas medlemmar får insyn i verksamheten på ett tillfredställande sätt. Vi har i samband med detta gjort några nödvändiga förändringar i medlemsavtalet som det är viktigt att alla medlemmar tar del av. 

 

Det nya medlemsavtalet innebär att du nu: 

 

- När som helst enklare kan återta ditt uppdrag till oss och därmed säga upp ditt medlemskap om du ger oss besked sex månader i förväg. 
 

- Inom samma tid även kan begränsa ditt uppdrag till oss. Det betyder i praktiken att du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. 
 

- Själv kan ge tillstånd till användning av dina verk så länge det inte syftar till att ge användaren en ekonomisk vinst. Det har ingen betydelse om  användaren driver en ideell eller kommersiell verksamhet det tillstånd du ger ska inte vara tänkt att ge användaren ekonomisk vinst som till exempel reklam gör.

 

Ny skrivning om sociala medier och uthyrning av verk

I samband med förändringarna som sker på grund av den nya lagen passar vi på att modernisera avtalet när det gäller licensiering. Det nya avtalet innebär att: 
 

- Bildupphovsrätt kan i vissa fall ge tillstånd till användare att publicera dina verk i sociala medier. Det kan till exempel handla om att en konsthall vill informera om en utställning på sin Facebooksida. 
 

- En annan förändring innebär att Bildupphovsrätt kan ge tillstånd till uthyrning av dina verk. Vi frågar dig om det blir aktuellt och du får betalt för användningen.

 

Vill du inte omfattas av det uppdaterade medlemsavtalet är det viktigt att du meddelar Bildupphovsrätt omgående. Hör vi inget ifrån dig börjar det uppdaterade medlemsavtalet att gälla från och med den 31 december 2016. 

Tveka inte att höra av dig om du har frågor, maila till bildupphovsratt[at]bildupphovsratt.se

 

Fullständiga medlemsvillkor:

För dig som är individmedlem och upphovsperson

För dig som har ärvt rättigheter genom dödsbo

 

 

 

2016-10-27