Bildupphovsrätt efterlyser

Bildupphovsrätt ägnar mycket tid åt eftersökning av upphovspersoner eller andra rättighetshavare för att kunna betala ut ersättningar de har rätt till. Finns du med på listan, eller någon du känner till?

I listan till höger ser du samtliga namn som Bildupphovsrätt för närvarande har under utredning. Ibland söker vi information om arvingar och ibland kompletterande kontaktuppgifter för att kunna göra en utbetalning. Hjälp oss gärna!

 

Dessa uppgifter har vi användning för:

 

  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer

 

eller för avliden upphovsperson:

  • dödsår
  • födelseår
  • dödsort
  • eller uppgifter om efterlevande rättighetshavare

 

Om du har uppgifter som Bildupphovsrätt kan ha användning för sänd dem till:
bildupphovsratt [at ] bildupphovsratt.se 

 

Observera att namnen på ”efterlysningslistan” ligger kvar ända tills utredningen är helt avslutad. Det innebär att ett namn kan ligga kvar ganska lång tid efter det att någon hört av sig med ledtrådar. Fördelen med detta är att det kan komma in ytterligare information som kan hjälpa oss.

Lista på upphovspersoner Bildupphovsrätt söker kompletterande uppgifter om

Om har uppgifter om någon av upphovsmännen på listan, kontakta Bildupphovsrätt.